HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SELLER

BẢNG HƯỚNG DẪN TRỞ THÀNH SELLER & QUẢN LÝ GIAN HÀNG

TRUY CẬP VÀO TRANG CHỦ & NHẤN VÀO "ĐĂNG KÝ LÀM SELLER HOẶC SHOPER"

hd1

ĐĂNG KÝ LÀM SHOPPER (NGƯỜI MUA HÀNG) HOẶC SELLER (NGƯỜI BÁN HÀNG)

hd3

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN NẾU LÀM SELLER

hd4

NHẤN ĐĂNG KÝ ĐỂ TRỞ THÀNH SELLER

hd5

CHUYỂN ĐẾN BẢNG ĐIỀU KHIỂN DÀNH CHO SELLER

hd6

CHUYỂN ĐẾN TRANG CÀI ĐẶT GIAN HÀNG

hd7

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN, LƯU CÀI ĐẶT GIAN HÀNG & NHẤN VÀO "XEM GIAN HÀNG"

hd9

XEM GIAN HÀNG

hd10

XEM GIAN HÀNG

hd11

TRỞ VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN DÀNH CHO SELLER & NHẤN VÀO MỤC "SẢN PHẨM"

hd6

NHẤN VÀO MỤC "THÊM SẢN PHẨM MỚI"

hd22

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN & HÌNH ẢNH VỀ SẢN PHẨM

hd23

THÊM CHI TIẾT, THẺ SẢN PHẨM

hd24

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KHO HÀNG CHO PHÉP BẠN QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG HÀNG TRONG KHO

hd25

SẢN PHẨM CÓ THỂ TẢI VỀ DÀNH CHO CÁC SẢN PHẨM CÓ THỂ TẢI VỀ ĐƯỢC NHƯ PHẦN MỀM, GAMES ... BẠN CÓ THỂ CÁC THUỘC TÍNH VỀ MÀU SẮC, CHỦNG LOẠI, KÍCH CỠ CHO SẢN PHẨM THÌ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG SẢN PHẨM CÓ NHIỀU TÙY CHỌN

hd26

BỎ QUA MỤC THÊM THAM SỐ CÁC THUỘC TÍNH, KÍCH HOẠT VÀ LỰA CHỌN CÁC MỤC NHƯ TRONG HÌNH & LƯU LẠI SẢN PHẨM

hd27

SAU KHI LƯU LẠI SẢN PHẨM, NHẤN VÀO XEM SẢN PHẨM

hd19

CHIA SẺ SẢN PHẨM TRÊN MẠNG XÃ HỘI (CÔNG CỤ NẰM BÊN PHẢI WEBSITE)

hd28

LỰA CHỌN ĐĂNG SẢN PHẨM NHANH (TRƯỜNG HỢP KHÔNG MUỐN TẠO GIAN HÀNG)

hd12

ĐIỀN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ SẢN PHẨM (MỤC * LÀ CÁC MỤC BẮT BUỘC)

hd13

LƯU LẠI KHI HOÀN TẤT ĐĂNG SẢN PHẨM NHANH

hd14

NHẤN VÀO MỤC QUẢN LÝ RAO VẶT & ĐĂNG RAO VẶT

hd15

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN TẠI CÁC MỤC DẤU *

hd16

SAU KHI ĐIỀN ĐẦY ĐỦ & ĐĂNG RAO VẶT

hd17

RAO VẶT CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG THÀNH CÔNG & CHIA SẺ BẰNG CÔNG CỤ CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI NẰM BÊN PHẢI

hd20

NỘI DUNG RAO VẶT

hd21

TRANG QUẢN LÝ RAO VẶT CHO PHÉP BẠN CHỈNH SỬA VÀ XÓA RAO VẶT BẠN ĐĂNG LÊN

hd30