HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SELLER TRÊN DI DỘNG

ĐĂNG KÝ LÀM SELLER HOẶC SHOPER

hdm1
hdm2

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NẾU LÀM SELLER

hdm3
hdm5
hdm5

TÍCH VÀO "TÔI ĐỒNG Ý ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN" VÀ HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ LÀM SELLER

hdm6

CHUYỂN VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN DÀNH CHO SELLER

hdm7

CÀI ĐẶT GIAN HÀNG

hdm10

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHO GIAN HÀNG

hdm8

LƯU LẠI CÀI ĐẶT

hdm9

TRỞ VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN NHẤN VÀO MỤC "SẢN PHẨM"

hdm7

THÊM SẢN PHẨM MỚI

hdm13

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHO 1 SẢN PHẨM (THAM KHẢO CHI TIẾT Ở MỤC HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SELLER)

hdm14
hdm17
hdm18
hdm19
hdm20
hdm21
hd22
hd23

LƯU LẠI & XEM SẢN PHẨM

hd24

CÓ THỂ LỰA CHỌN ĐĂNG SẢN PHẨM NHANH TẠI MENU CỦA WEBSITE

hd27

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHO SẢN PHẨM TẠI CÁC MỤC CÓ DẤU (MỤC BẮT BUỘC)

hd25

SAU KHI ĐIỀN ĐẦY ĐỦ & ĐĂNG SẢN PHẨM

hd26

VÀO MENU VÀ CHỌN MỤC "ĐĂNG RAO VẶT"

hd27

ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO 1 RAO VẶT TẠI MỤC CÓ DẤU * (MỤC BẮT BUỘC)

hd28

ĐĂNG RAO VẶT SAU KHI ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN

hd29

CHỌN MỤC MENU & CHỌN QUẢN LÝ RAO VẶT SẼ HIỆN RA NHỮNG RAO VẶT BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN

hd30